Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Analizy Transakcyjnej  organizowaną przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej w Poznaniu! W dniach 22-23 września 2018 prelegenci z całej Europy propagować będą 4 dziedziny Analizy Transakcyjnej!

Program oraz informacje organizacyjne opublikujemy już wkrótce!


Główne cele konferencji: 

  1. Poszerzanie wiedzy z dziedziny Analizy Transakcyjnej.
  2. Integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie.
  3. Umożliwienie poznania nowych badań i koncepcji.

Konferencja adresowana jest do:

  • Profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, coachów, trenerów, konsultantów, facylitatorów, nauczycieli, pedagogów, osób zajmujących się poradnictwem którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kontakty w zakresie AT.
  • Studentów zainteresowanych tą tematyką.

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

Lidia Cierpiałkowska Prof. dr hab.

Dominique Dye TSTA-P

Jarosław Jagieła Prof. dr hab.

Sylvie Monin PTSTA-C

Sari Van Poelje TSTA-O

Pete Shotton TSTA-E i P (przyjazd odwołany)

Lynda Tongue TSTA-O

Yves Verdier TSTA – P