SYLWETKI PRELEGENTÓW

Lidia Cierpiałkowska

Prof. dr hab., Polska


Dominique Dye

TSTA-P, Francja


Jarosław Jagieła

Prof. dr hab., Polska

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie. Kieruje Zakładem Psychoprofilaktyki oraz Zespołem Badawczym Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Kierownik Katedry Psychopedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” oraz „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Przez wiele lat pracował w charakterze psychoterapeuty w placówkach służby zdrowia. Jest autorem lub redaktorem siedemnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Promotor kilku prac doktorskich z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Interesuje się   historią najnowszą.


Sylvie Monin

TSTA-C, Szwajcaria


 Sari Van Poelje

TSTA-O, Węgry


Pete Shotton

TSTA-E i P, Wielka Brytania


Lynda Tongue

TSTA-O, Wielka Brytania


 Yves Verdier

TSTA – P, Francja