Kontrakt konferencyjny

Kontrakt II Konferencji Analizy Transakcyjnej

Zależy nam, aby w ramach I Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie z  założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w II Konferencji Analizy Transakcyjnej.

KONTRAKT DLA SŁUCHACZY – uczestników biernych:

Po stronie słuchacza/uczestnika biernego:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do dnia Konferencji lub do wyczerpania miejsc.
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej: Zapis i wpłata do 30.04.2018: do 350 zł*; Zapis i wpłata od 01.05.2018: 400 zł*; * Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników)
 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Po stronie Organizatora – PTAT:

W ramach opłaty konferencyjnej gwarantuje:
→ wstęp na wszystkie wykłady, warsztaty (w razie warsztatów odbywających się równolegle – do wyboru), dyskusję panelową, Stoiska dla firm i praktyków AT
→ materiały konferencyjne,
→ poczęstunek w przerwach kawowych i obiadowych,
→ zaświadczenie udziału w konferencji

KONTRAKT DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do 15 lipca 2018 lub do wyczerpania miejsc za pośrednictwem Formularza zgłoszenia wystąpienia.
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej: Zapis i wpłata do 30.04.2018: do 350 zł*; Zapis i wpłata od 01.05.2018: 400 zł*; *Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników) oraz Formularza zgłoszenia wystąpienia.
 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Kwalifikacja wystąpienia na konferencji:

 1. Wypełnienie Formularza zgłoszenia wystąpienia do dnia 15.07.18.
 2. Zakwalifikowanie przez komitet merytoryczny konferencji Państwa abstraktu. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 3. O aktywnym udziale w konferencji decyduje również kolejność zgłoszeń.

3.A. Uczestnictwo czynne jest uznane gdy osoba wyśle abstrakt i zostanie on pozytywnie oceniony przez komisję merytoryczną. Komisja merytoryczna ocenia tekst w ciągu 7 dni i daje odpowiedź.

Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako czynny i nie prześle abstraktu, jej udział w konferencji zostanie przyjęty jako bierny.

3.B.Oprócz pozytywnej oceny abstraktu warunkiem zarezerwowania czasu na czynne uczestnictwo w konferencji jest również potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Po stronie Organizatora – PTAT:

 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji wystąpień pod względem spełniania wytycznych Komitety organizacyjnego.

Komitet organizacyjny zdecydował się na następujące wytyczne dotyczące wystąpień, materiałów i abstraktów na naszej konferencji:

 1. Można wybrać wystąpienie trwające 20 minut lub 90 minut.
 2. Wystąpienia 20 minutowe będą zestawiane po 3 w jednym bloku.
 3. Wystąpienie mogą mieć formę wykładu lub warsztatu.
 4. Sposób opisywania prezentacji i materiałów oraz prezentowania osoby prowadzącej:

4.A. Prosimy aby na stronie tytułowej prezentacji i materiałów wpisać dziedzinę zastosowania analizy transakcyjnej (psychoterapia, organizacja, edukacja i/lub poradnictwo).

4.B. Prosimy, aby podali Państwo następujące dane w prezentacjach i materiałach:

 • Imię i nazwisko
 • Obszar zastosowania AT
 • Tytuł naukowy/zawodowy
 • Miejscowość
 • UWAGA: Prosimy nie wpisywać w prezentacjach oraz materiałach dla uczestników nazw firm, które Państwo prowadzicie, bądź reprezentujecie.
 1. Materiały dla uczestników warsztatów przygotowują osoby prowadzące, co oznacza, że komitet organizacyjny nie przewiduje drukowania materiałów.

KONTRAKT DLA FIRM 

Stoiska wystawców i możliwość zamieszczenia ulotek są adresowane do firm, których główna działalność jest spójna z głównym celem I Konferencji Analizy Transakcyjnej i PTAT, tj. promowaniem analizy transakcyjnej: przybliżaniem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności praktycznych, prezentowaniem możliwych zastosowań AT w różnych obszarach praktyki.

Ze strony firm  chcących zareklamować swoją ofertę:

 1. Można zamieścić ulotkę w materiałach konferencyjnych. Adres dostarczenia ulotek zostanie podany po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłaty. Koszt tego typu reklamy to 500zł.
 1. Można również ustawić stoisko wystawcy w holu konferencyjnym z produktami i/lub ulotkami i/lub banerami .

Koszt: 1000 zł – obejmuje przestrzeń fizyczną, stolik, krzesło + baner – umieszczony za stolikiem lub na stoliku, o max wymiarach 2m (wysokość) x 1 m (szerokość).

Konieczne jest wypełnienia Formularza zgłoszenia firmy.

Dodatkową możliwością wsparcia finansowego konferencji jest CEGIEŁKA – dowolna kwota, w zamian za imienne podziękowania w materiałach konferencyjnych.  Zgłoszenia: sekretariat@konferencjaat.pl Tytuł mail: CEGIEŁKA

Ze strony Organizatora – PTAT:

 • Zapewnienie przestrzeni materialnej na stoisko wystawcy i/lub zamieszczenie ulotki w materiałach konferencyjnych po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłat .
 • Umieszczenie imiennych podziękowań w materiałach dla osób wspierających Konferencję w formie CEGIEŁKI.