Kontrakt konferencyjny

Kontrakt II Konferencji Analizy Transakcyjnej

Zależy nam, aby w ramach I Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie z  założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w II Konferencji Analizy Transakcyjnej.

KONTRAKT DLA SŁUCHACZY – uczestników biernych:

Po stronie słuchacza/uczestnika biernego:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do dnia Konferencji lub do wyczerpania miejsc.
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej: Zapis i wpłata do 30.04.2018: do 350 zł*; Zapis i wpłata od 01.05.2018: 400 zł*; * Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników)
 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Po stronie Organizatora – PTAT:

W ramach opłaty konferencyjnej gwarantuje:
→ wstęp na wszystkie wykłady, warsztaty (w razie warsztatów odbywających się równolegle – do wyboru), dyskusję panelową, Stoiska dla firm i praktyków AT
→ materiały konferencyjne,
→ poczęstunek w przerwach kawowych i obiadowych,
→ zaświadczenie udziału w konferencji

KONTRAKT DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do 15 lipca 2018 lub do wyczerpania miejsc za pośrednictwem Formularza zgłoszenia wystąpienia.
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej: Zapis i wpłata do 30.04.2018: do 350 zł*; Zapis i wpłata od 01.05.2018: 400 zł*; *Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników) oraz Formularza zgłoszenia wystąpienia.
 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Kwalifikacja wystąpienia na konferencji:

 1. Wypełnienie Formularza zgłoszenia wystąpienia do dnia 15.07.18.
 2. Zakwalifikowanie przez komitet merytoryczny konferencji Państwa abstraktu. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 3. O aktywnym udziale w konferencji decyduje również kolejność zgłoszeń.

3.A. Uczestnictwo czynne jest uznane gdy osoba wyśle abstrakt i zostanie on pozytywnie oceniony przez komisję merytoryczną. Komisja merytoryczna ocenia tekst w ciągu 7 dni i daje odpowiedź.

Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako czynny i nie prześle abstraktu, jej udział w konferencji zostanie przyjęty jako bierny.

3.B.Oprócz pozytywnej oceny abstraktu warunkiem zarezerwowania czasu na czynne uczestnictwo w konferencji jest również potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Po stronie Organizatora – PTAT:

 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji wystąpień pod względem spełniania wytycznych Komitety organizacyjnego.

Komitet organizacyjny zdecydował się na następujące wytyczne dotyczące wystąpień, materiałów i abstraktów na naszej konferencji:

 1. Można wybrać wystąpienie trwające 20 minut lub 90 minut.
 2. Wystąpienia 20 minutowe będą zestawiane po 3 w jednym bloku.
 3. Wystąpienie mogą mieć formę wykładu lub warsztatu.
 4. Sposób opisywania prezentacji i materiałów oraz prezentowania osoby prowadzącej:

4.A. Prosimy aby na stronie tytułowej prezentacji i materiałów wpisać dziedzinę zastosowania analizy transakcyjnej (psychoterapia, organizacja, edukacja i/lub poradnictwo).

4.B. Prosimy, aby podali Państwo następujące dane w prezentacjach i materiałach:

 • Imię i nazwisko
 • Obszar zastosowania AT
 • Tytuł naukowy/zawodowy
 • Miejscowość
 • UWAGA: Prosimy nie wpisywać w prezentacjach oraz materiałach dla uczestników nazw firm, które Państwo prowadzicie, bądź reprezentujecie.
 • Jeśli zostaną używane koncepcje, które są opisane przez określonych autorów to prosimy o umieszczenie ich w literaturze (w tekście i w bibliografii) np.: „kiedy klient daje określone znaki rozpoznania … (Steiner, 1974)”. Wpis w  bibliografii: Steiner, S. (1974). Scripts people live. New York: Grove Press.
 1. Materiały dla uczestników warsztatów przygotowują osoby prowadzące, co oznacza, że komitet organizacyjny nie przewiduje drukowania materiałów.

KONTRAKT DLA FIRM 

Stoiska wystawców i możliwość zamieszczenia ulotek są adresowane do firm, których główna działalność jest spójna z głównym celem I Konferencji Analizy Transakcyjnej i PTAT, tj. promowaniem analizy transakcyjnej: przybliżaniem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności praktycznych, prezentowaniem możliwych zastosowań AT w różnych obszarach praktyki.

Ze strony firm  chcących zareklamować swoją ofertę:

 1. Można zamieścić ulotkę w materiałach konferencyjnych. Adres dostarczenia ulotek zostanie podany po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłaty. Koszt tego typu reklamy to 500zł.
 1. Można również ustawić stoisko wystawcy w holu konferencyjnym z produktami i/lub ulotkami i/lub banerami .

Koszt: 1000 zł – obejmuje przestrzeń fizyczną, stolik, krzesło + baner – umieszczony za stolikiem lub na stoliku, o max wymiarach 2m (wysokość) x 1 m (szerokość).

Konieczne jest wypełnienia Formularza zgłoszenia firmy.

Dodatkową możliwością wsparcia finansowego konferencji jest CEGIEŁKA – dowolna kwota, w zamian za imienne podziękowania w materiałach konferencyjnych.  Zgłoszenia: sekretariat@konferencjaat.pl Tytuł mail: CEGIEŁKA

Ze strony Organizatora – PTAT:

 • Zapewnienie przestrzeni materialnej na stoisko wystawcy i/lub zamieszczenie ulotki w materiałach konferencyjnych po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłat .
 • Umieszczenie imiennych podziękowań w materiałach dla osób wspierających Konferencję w formie CEGIEŁKI.