Author Archives: admin

Praca menadżerów działów sprzedaży w oparciu o narzędzia Analizy Transakcyjnej

Mariusz Sochocki (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) przedstawi: Jak sprzedawać wartością a nie ceną w B2B (Business to Business- relacje występujące pomiędzy firmami). Praca menadżerów działów sprzedaży w oparciu o narzędzia Analizy Transakcyjnej.

Role którymi żyjemy. Zastosowanie koncepcji Bernd’aa Schmida w pracy coachingowej z menadżerami.

Kinga Mann (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) i Joanna Krajewska (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) poprowadzą warsztat: Role którymi żyjemy. Zastosowanie koncepcji Bernd’aa Schmida w pracy coachingowej z menadżerami. Plan warsztatu: 1. Ogólne omówienie koncepcji B. Schmida 2. Omówienie i przećwiczenie narzędzi do wykorzystania w procesie coachingu. 3. Refleksja nad własną rolą w kontekście zawodowym.

Użycie Stanu Ja Rodzic w psychoterapii.

      Brak komentarzy do Użycie Stanu Ja Rodzic w psychoterapii.

Certyfikowana Analityczka Transakcyjna CTA – P Alicja Smelkowska poprowadzi warsztat: Użycie Stanu Ja Rodzic w psychoterapii. W doświadczeniu i edukacji wielu psychoterapeutów występuje unikanie używania stanu ja Rodzic w relacji terapeutycznej. Warsztat stawia dwie zasadnicze tezy: 1) empatyczne reagowanie ze stanu ja Rodzic nie musi być błędem, a relacja symbiotyczna katastrofą w pracy z pacjentem. 2) empatyczne reagowanie jako jedyna forma reakcji rodzicielskiej… Read more »

Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

Anna Pierzchała jest badaczką AT w dziedzinie Edukacji. Podczas konferencji wygłosi wykład: Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. Wystąpienie będzie dotyczyło przykładowych możliwości eksploracji badawczych rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem „Egogramu strukturalnego – Kwestionariusza samooceny stanów Ja” autorstwa A. Pierzchały i A. Sarnat-Ciastko. Pierwszy z omawianych obszarów dotyczy zjawiska pasywności w szkole rozumianej w zgodnie z założeniami nurtu Cathexis (Schiff 1974)…. Read more »

Zastosowanie terminologii i narzędzi Analizy Transakcyjnej w badaniu relacji człowiek-komputer

Zbigniew Łęski zajmuje się Analizą Transakcyjną w dziedzinie Edukacji. Przedstawi wykład (20min) pod tytułem: Zastosowanie terminologii i narzędzi Analizy Transakcyjnej w badaniu relacji człowiek-komputer. Relacyjny charakter kontaktu człowieka z komputerem (czy też w ogóle z tak zwanymi „nowymi mediami”), został empirycznie dowiedziony już pod koniec XX wieku przez B. Reevesa i C. Nassa (2000). Przeprowadzili oni cały szereg eksperymentów, których efekty… Read more »

Wykorzystanie adaptacji osobowości i trzech pól kontaktu w pracy trenera i coacha

Katarzyna Balcerkiewicz (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) poprowadzi warsztat: Wykorzystanie adaptacji osobowości i trzech pól kontaktu w pracy trenera i coacha. Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat sześciu schematów wg Joinesa oraz porządku Ware’a dotyczącego drzwi do kontaktu w kontekście pracy z klientem.

Praca ze zmianą w organizacji w ujęciu Analizy Transakcyjnej.

Joanna Gosk (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) poprowadzi warsztat: Praca ze zmianą w organizacji w ujęciu Analizy Transakcyjnej. Celem warsztatu jest pokazanie zmiany organizacyjnej z perspektywy Analizy Transakcyjnej, szczególnie współczesnych podejść m.in. Madeleine Laugeri, Thomasa Steinerta czy Rosy Krausz.

Jak pracować z przeniesieniem borderline we wszystkich obszarach praktyki AT.

Dominique Dye, TSTA – P (Superwizor i Nauczyciel AT) z FRANCJI poprowadzi WYKŁAD PLENARNY oraz WARSZTAT: WYKŁAD: Jak pracować z przeniesieniem borderline we wszystkich obszarach praktyki AT. Wykład będzie także traktował o tym, jak postępować i jak być z osobami doświadczającymi poważnych zaburzeń psychicznych. Omówione zostanie rozszczepienie i dysocjacja oraz przeniesienia i przeciwprzeniesienia w zaburzeniach borderline. Zostaną zadane pytania: jak można myśleć… Read more »

Zapraszamy na I Konferencję Analizy Transakcyjnej

      Możliwość komentowania Zapraszamy na I Konferencję Analizy Transakcyjnej została wyłączona

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Analizy Transakcyjnej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Główne cele konferencji to: Prezentacja nowych trendów w Analizie Transakcyjnej Integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie Do czynnego uczestnictwa zapraszamy osoby praktykujące w nurcie AT w obszarach Psychoterapii, Organizacji, Edukacji i Poradnictwa, a także osoby zajmujące się naukowo analizą transakcyjną, upowszechnianiem wiedzy w… Read more »