Category Archives: AKTUALNOŚCI I KONFERENCJA

Od PITAT dla I Konferencji AT

      Brak komentarzy do Od PITAT dla I Konferencji AT

Przekazujemy przesłanie Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej do organizatorów, prelegentów i uczestników I Konferencji AT z podziękowaniem za ten gest w kierunku wspólnego budowania kultury analizy transakcyjnej w Polsce: Szanowni organizatorzy konferencji, prelegenci oraz uczestnicy Z dużym uznaniem oraz z ciekawością przyjęliśmy informację o Pierwszej Konferencji AT w Polsce. Uważamy, że jest to zarówno bardzo potrzebna inicjatywa, jak też bardzo… Read more »

Analiza transakcyjna w Polsce. Jak to się zaczęło?

Prof. UAM dr. hab. Anna Suchańska (Inicjatorka nauczania AT w Polsce) poprowadzi jeden z wykładów inauguracyjnych: Analiza transakcyjna w Polsce. Jak to się zaczęło? Wystąpienie poświęcone jest początkom analizy transakcyjnej w Polsce, a przede wszystkim europejskim transakcjonalistom, którzy począwszy od 1984 roku, przez kilkanaście lat, kierowani bezprecedensową bezinteresownością i wolą dzielenia się swoją wiedzą, realizowali w Poznaniu pierwsze regularne szkolenia z… Read more »

Czerwona poduszka mocy – o możliwościach zastosowania AT w pracy coacha

Adam Bekier  (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Poradnictwa/Counsellingu) poprowadzi wykład pod tytułem: Czerwona poduszka mocy – o możliwościach zastosowania AT w pracy coacha Podczas wykładu poruszy poniższe kwestie: Rosnącej rzeszy przygotowanych merytorycznie coachów towarzyszy grupa osób, które swoją aktywnością medialną czy sprzedażową powoduje zamieszanie co do istoty jak i możliwości oraz ograniczeń coachingu. W tym kontekście, analiza transakcyjna jawi się… Read more »

Siedem kluczowych zmian w polskim słownictwie AT. Wyniki pracy nad ujednoliceniem terminologii.

Katarzyna Balcerkiewicz (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji), Polska, przedstawi: Siedem kluczowych zmian w polskim słownictwie AT. Wyniki pracy nad ujednoliceniem terminologii. Od dłuższego czasu wśród praktyków analizy transakcyjnej i tłumaczy w Polsce, pojawia się problem dotyczący używania nazw na pojęcia w AT. Mówić Dziecko Naturalne czy Dziecko Wolne, driver czy poganiacz, a może sterownik? W literaturze tłumaczonej na język… Read more »

PROGRAM I KONFERENCJI AT

      Brak komentarzy do PROGRAM I KONFERENCJI AT

Do ściągnięcia: PROGRAM I KONFERENCJI ANALIZY TRANSAKCYJNEJ UWAGA: Uruchomione zostały ZAPISY NA WARSZTATY, które odbędą się w ramach Konferencji – można zapisywać się na poszczególne warsztaty drogą mailową, wysyłająć wiadomość zawierającą wybrane warsztaty na adres sekretariat@konferencjaat.pl Zapisy na listy uczestników będą dokonywane zgodnie z kolejnością przesłania wiadomości, maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 25 osób.

Dynamika sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska (Certyfikowany Psychoterapeuta Europejskiego Towarzystwa Psychologicznego, Praktyk Analizy Transakcyjnej) wygłosi wykład inauguracyjny: Dynamika sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii. Współczesne badania nad efektywnością różnych szkół psychoterapii szacują, że ich efekty zależą nie tylko od specyficznych czynników leczących, ale także od czynników wspólnych, które działają w relacji terapeutycznej, czyli przymierza terapeutycznego. Współczesna analiza transakcyjna odwołuje się do trans teoretycznej… Read more »

Dyscyplina w klasie szkolnej w perspektywie Analizy Transakcyjnej – badania

Paulina Ratajczak (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Edukacji) zaprezentuje wykład pod tytułem: Dyscyplina w klasie szkolnej w perspektywie Analizy Transakcyjnej – badania. Przedmiotem wystąpienia będzie dyscyplina w klasie szkolnej, a dokładniej opinie i doświadczenia nauczycieli na jej temat. Termin „dyscyplina” może być różnie rozumiany; zarówno w pracach naukowych jak i w mowie (i rozumieniu) potocznym. Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona definicja dyscypliny w… Read more »

Praca menadżerów działów sprzedaży w oparciu o narzędzia Analizy Transakcyjnej

Mariusz Sochocki (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) przedstawi: Jak sprzedawać wartością a nie ceną w B2B (Business to Business- relacje występujące pomiędzy firmami). Praca menadżerów działów sprzedaży w oparciu o narzędzia Analizy Transakcyjnej.

Role którymi żyjemy. Zastosowanie koncepcji Bernd’aa Schmida w pracy coachingowej z menadżerami.

Kinga Mann (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) i Joanna Krajewska (Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Organizacji) poprowadzą warsztat: Role którymi żyjemy. Zastosowanie koncepcji Bernd’aa Schmida w pracy coachingowej z menadżerami. Plan warsztatu: 1. Ogólne omówienie koncepcji B. Schmida 2. Omówienie i przećwiczenie narzędzi do wykorzystania w procesie coachingu. 3. Refleksja nad własną rolą w kontekście zawodowym.

Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

Anna Pierzchała jest badaczką AT w dziedzinie Edukacji. Podczas konferencji wygłosi wykład: Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. Wystąpienie będzie dotyczyło przykładowych możliwości eksploracji badawczych rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem „Egogramu strukturalnego – Kwestionariusza samooceny stanów Ja” autorstwa A. Pierzchały i A. Sarnat-Ciastko. Pierwszy z omawianych obszarów dotyczy zjawiska pasywności w szkole rozumianej w zgodnie z założeniami nurtu Cathexis (Schiff 1974)…. Read more »