Dynamika sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska (Certyfikowany Psychoterapeuta Europejskiego Towarzystwa Psychologicznego, Praktyk Analizy Transakcyjnej) wygłosi wykład inauguracyjny: Dynamika sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii.

lc

Współczesne badania nad efektywnością różnych szkół psychoterapii szacują, że ich efekty zależą nie tylko od specyficznych czynników leczących, ale także od czynników wspólnych, które działają w relacji terapeutycznej, czyli przymierza terapeutycznego.
Współczesna analiza transakcyjna odwołuje się do trans teoretycznej koncepcji przymierza terapeutycznego Bordina (1994), który wskazuje na trzy jego elementy: więź, cele i zadania terapii.

Celem wystąpienia jest przedstawienie: 1) założeń AT co do istoty postępowania terapeutycznego w konstytuowaniu trzech elementów przymierza terapeutycznego; 2) założeń AT o etapach procesu terapeutycznego – dekontaminacji i dekonfuzji i wpływie postępowania terapeutycznego na siłę przymierza typu 1 i 2; 3) wyników badań na temat cech terapeutów, którzy potrafią naprawiać siłę przymierza terapeutycznego po jego istotnym, zagrażającym dla efektów terapii, osłabieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *