SPONSORZY

Chcesz zostać sponsorem?

Dodatkową możliwością wsparcia finansowego konferencji jest CEGIEŁKA – dowolna kwota, w zamian za imienne podziękowania w materiałach konferencyjnych.  Zgłoszenia: sekretariat@ptat.pl Tytuł maila: CEGIEŁKA

Opłaty należy uiszczać na konto: 55 1140 2004 0000 3602 7726 7274


logo UAM

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – podziękowania za udostępnienie sal. 

Specjalne podziękowania za udzieloną pomoc dla Pani Małgorzaty Koralewskiej.