Uczestnictwo czynne

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Wystąpienia mogą dotyczyć wszystkich obszarów zastosowania Analizy Transakcyjnej: Psychoterapii, Organizacji, Edukacji i Poradnictwie.

Konferencja odbędzie się 22-23 września 2018 r. w Poznaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego w I Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do 15 lipca 2018 lub do wyczerpania miejsc za pośrednictwem Formularza zgłoszenia wystąpienia.

Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników) oraz Formularza zgłoszenia wystąpienia.

Opłata konferencyjna:

 • Zapis i wpłata do 30.04.2018 r. koszt 350 zł*
 • Zapis i wpłata od 01.05.2018 r. koszt 400 zł*
  *Dla członków Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej – zniżka 50 zł

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl

W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej
55 1140 2004 0000 3602 7726 7274
podając w tytule przelewu: imię i nazwisko, I Konferencja Analizy Transakcyjnej. 

Opłata konferencyjna obejmuje:
możliwość czynnego uczestnictwa w konferencji
→ wstęp na wszystkie wykłady, dyskusję panelową, stoiska dla firm
→ wstęp na warsztaty. W razie warsztatów odbywających się równolegle – do wyboru, zapisy ruszą 01.06.2018. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona ze względu na wielkość sal – maksymalna liczba uczestników to 23 osoby. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
→ materiały konferencyjne,
→ poczęstunek w przerwach kawowych i obiadowych
→ zaświadczenie udziału w konferencji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z Kontraktem konferencyjnym.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Rodzaj uczestnictwa (wymagane)
czynne (wykład, warsztat)bierne (słuchacz)

Czy wyraża Pan/Pani chęć udziału w uroczstym bankiecie? (OPŁATA DODATKOWA: 90 zł) (wymagane)
TakNie

Dane do faktury

Decyduję się przestrzegać Kontraktu Konferencji (wymagane)

Kwalifikacja wystąpienia na konferencji:

 1. Wypełnienie Formularza zgłoszenia wystąpienia do dnia 15.07.18.
 2. Zakwalifikowanie przez komitet merytoryczny konferencji Państwa abstraktu. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 3. O aktywnym udziale w konferencji decyduje również kolejność zgłoszeń.

3.A. Uczestnictwo czynne jest uznane gdy osoba wyśle abstrakt i zostanie on pozytywnie oceniony przez komisję merytoryczną. Komisja merytoryczna ocenia tekst w ciągu 7 dni i daje odpowiedź.

Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako czynny i nie prześle abstraktu, jej udział w konferencji zostanie przyjęty jako bierny.

3.B. Oprócz pozytywnej oceny abstraktu warunkiem zarezerwowania czasu na czynne uczestnictwo w konferencji jest również potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny zdecydował się na następujące wytyczne dotyczące wystąpień, materiałów i abstraktów na naszej konferencji:

 1. Można wybrać wystąpienie trwające 20 minut lub 90 minut.
 2. Wystąpienia 20 minutowe będą zestawiane po 3 w jednym bloku.
 3. Wystąpienie mogą mieć formę wykładu lub warsztatu.
 4. Sposób opisywania prezentacji i materiałów oraz prezentowania osoby prowadzącej:

4.A. Prosimy aby na stronie tytułowej prezentacji i materiałów wpisać dziedzinę zastosowania analizy transakcyjnej (psychoterapia, organizacja, edukacja i/lub poradnictwo).

4.B. Prosimy, aby podali Państwo następujące dane w prezentacjach i materiałach:

 • Imię i nazwisko
 • Obszar zastosowania AT
 • Tytuł naukowy/zawodowy
 • Miejscowość
 • UWAGA: Prosimy nie wpisywać w prezentacjach oraz materiałach dla uczestników nazw firm, które Państwo prowadzicie, bądź reprezentujecie.
 1. Materiały dla uczestników warsztatów przygotowują osoby prowadzące, co oznacza, że komitet organizacyjny nie przewiduje drukowania materiałów.

Formularz zgłoszenia wystąpienia

Imię i nazwisko autora (wymagane)

Obszar zastosowania AT (wymagane)
PsychoterapiaOrganizacjaEdukacjaPoradnictwo (Counselling)

Miejscowość (wymagane)

Email (wymagane)

Numer telefonu

Tytuł naukowy/zawodowy

Tytuł wystąpienia

Rodzaj wystąpienia
WykładWarsztat

Długość wystąpienia
20 minut90 minut

Abstrakt wystąpienia (max.250 słów) - UWAGA: prosimy o zaznajomienie sią z Zasadami pisania abstraktów - PONIŻEJ

Decyduję się przestrzegać Kontraktu konferencji

 

ZASADY PISANIA ABSTRAKTÓW

Przypominamy, że ze względu na kodeks etyczny i deontologiczny informacja o prelegencie obejmuje imię i nazwisko, miasto, stopień w AT oraz tytuł naukowy uzyskany w obszarze praktyki zawodowej, nie w instytucji.

REFERAT (90/20MIN):

Abstrakt wystąpienia może mieć charakter rozważań teoretycznych lub raportu z badań empirycznych. Powinien zawierać syntetyczne, jasne i wyczerpujące treści oraz nie może przekraczać 250 słów.

 1. Abstrakt wystąpienia teoretycznego powinien zawierać:
 • Prezentację głównego pytania badawczego lub tez.
 • Kontekst teoretyczny czyli dotychczasowe ustalenia teoretyczne oraz empiryczne.
 • Wnioski, przedstawione w formie najważniejszych twierdzeń będących rezultatem rozważań.
 • Jeśli podawane są nazwiska teoretyków lub badaczy, abstrakt powinien zawierać odnośniki do literatury (daty publikacji przy nazwiskach).
 • Abstrakt powinien być zrozumiały.
 1. Abstrakt wystąpienia empirycznego zawierać powinien:
 • Założenia, czyli prezentację głównego pytania badawczego.
 • Opis metodologii tj.: hipotezy badawcze, osoby badane (ich liczba, wiek, płeć, inne istotne dane), sposób zbierania danych, procedura, pełne nazwy stosowanych metod.
 • Prezentację najważniejszych wyników badań i wniosków.
 • Jeśli podawane są nazwiska teoretyków lub badaczy, abstrakt powinien zawierać odnośniki do literatury (daty publikacji przy nazwiskach).
 • Abstrakt powinien być zrozumiały.

Abstrakt nie powinien zawierać:

 • szczegółów o drugorzędnym znaczeniu,
 • nie może być pisany w pierwszej osobie,
 • skrótów oraz terminów niebędących w powszechnym obiegu,
 • liczb pisanych słownie z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie,
 • odsyłaczy do elementów pracy lub jej części, wykresów, tabel itp.

Komisja merytoryczna może przesłać prośbę o poprawienie abstraktu oraz sama może dokonać zmian.

WARSZTAT (90 MIN)

Opis warsztatu powinien zawierać:

 • Kontekst teoretyczny czyli dotychczasowe ustalenia teoretyczne,
 • Założenia – prezentacja głównych tez.
 • Cele warsztatu

Opis warsztatu nie powinien zawierać:

 • skrótów oraz terminów niebędących w powszechnym obiegu,
 • szczegółów o drugorzędnym znaczeniu,
 • liczb pisanych słownie z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie,
 • odsyłaczy do elementów pracy lub jej części, wykresów, tabel itp.

Komisja merytoryczna może przesłać prośbę o poprawienie abstraktu oraz sama może dokonać zmian.