Prelegentki i prelegenci

Izabella Bobrowska PTSTA – P
nauczyciel i superwizor analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii w kontrakcie z EATA

Adam Bekier
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii, CTA-contract

Elżbieta Jasnosik
praktyczka analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii

Alex Piotrowska TSTA – P, CTA-C
nauczyciel i superwizor analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii

Piotr Przybylski
CTA-contract w dziedzinie psychoterapii

Filip Zaręba
CTA-contract w dziedzinie psychoterapii

Dr Nadia Kruszyńska
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii

Magdalena Wiśniewska
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii

Dr Dariusz Rosiński, PTSTA – P
nauczyciel i superwizor analizy transakcyjnej w dziedzinie psychoterapii w kontrakcie z EATA

Katarzyna Balcerkiewicz
CTA-contract, praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji ​

dr Marta Drażyńska
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji, psychoterapeuta

Joanna Gosk PTSTA – O 
nauczyciel
i superwizor analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji w kontrakcie z EATA

Tomasz Jankowski
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji

Agnieszka Olszewska – Benewiat,
praktyk analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji

Anna Pezacka-Gumna
CTA-contract w dziedzinie psychoterapii

dr Joanna Krajewska
CTA-contract w dziedzinie organizacji

Magdalena Wegner
praktyczka analizy transakcyjnej w dziedzinie organizacji i edukacji

Elżbieta Stelmach
praktyk analizy transakcyjnej
w dziedzinie edukacji

Paulina Ratajczak
praktyk i badacz analizy transakcyjnej w dziedzinie edukacji i psychoterapii