Prelegentki i prelegenci

Zachęcamy do wystąpienia podczas tegorocznej konferencji: „Relacje osobiste i zawodowe – jak je tworzyć, utrzymywać i kończyć.”, która odbędzie się w dniach: 14-15 września.

Jest to szansa na zaprezentowanie współczesnej teorii, badań, praktyki oraz wymiany doświadczeń z zastosowania analizy transakcyjnej. Szczegółowe rozwinięcie tematu konferencji znajduje się w zakładce: Program.

Arkusz zgłoszeniowy  (KLIKNIJ I POBIERZ) należy wysłać do 15 czerwca, na adres mailowy: abstrakt@konferencjaat.pl 

Poniżej znajdują się wskazówki do abstraktów:

PREZENTACJA USTNA:

Streszczenie może zawierać zarówno rozważania teoretyczne, jak i empiryczne (raport z badań). Oczekuje się, że prezentacja powinna być zwięzła, wyczerpująca i jasna. Przy każdym odwołaniu do literatury należy podać nazwisko autora i rok publikacji na dole prezentacji.

Streszczenie teoretyczne powinno zawierać następujące elementy:

 1. Tło: podstawa teoretyczna prezentowanej pracy
 2. Przedstawienie głównej tezy teoretycznej lub empirycznej
 3. Wnioski

Streszczenie powinno być precyzyjne i zrozumiałe. Maksymalna długość to 250 słów. Przy każdym odniesienie do literatury, należy podać nazwisko autora i rok publikacji na dole prezentacji.

Abstrakt oparty na badaniach powinien zawierać następujące elementy:

 1. Kluczowe założenia – główne pytanie badawcze
 2. Metodologia: hipoteza badawcza, grupa badana (liczebność, rozkład płci, wiek, inne istotne dane), metody badawcze (pełne nazwy metod zastosowanych w badaniu), procedury, metody zbierania danych.
 3. Wyniki
 4. Wnioski

Streszczenie powinno być precyzyjne i zrozumiałe. Maksymalna długość to 250 słów. Przy każdym odwołaniu do literatury należy podać nazwisko autora i rok publikacji na dole prezentacji. prezentacji.

Abstrakt NIE powinien zawierać:

 • szczegółów o drugorzędnym znaczeniu
 • treści napisanych w pierwszej osobie
 • skrótów lub terminów, które nie są powszechnie znane
 • liczb zapisanych słownie, chyba że otwierają zdanie
 • odniesień do elementów pracy, tabel, wykresów itp.

Komitet merytoryczny może wysłać prośbę o poprawienie nadesłanego abstraktu lub poprawić go samodzielnie.