Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Analizy Transakcyjnej  organizowaną przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej w Poznaniu! W dniach 19-20 września 2020 prelegenci z całej Europy propagować będą 4 dziedziny Analizy Transakcyjnej!

Sprawdź ramowy program konferencji


Główne cele konferencji: 

  1. Poszerzanie wiedzy z dziedziny Analizy Transakcyjnej.
  2. Integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie.
  3. Umożliwienie poznania nowych badań i koncepcji.

Konferencja adresowana jest do:

  • Profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, coachów, trenerów, konsultantów, facylitatorów, nauczycieli, pedagogów, osób zajmujących się poradnictwem którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kontakty w zakresie AT.
  • Studentów zainteresowanych tą tematyką.

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

Helena Hargaden TSTA-P

Ray Little CTA-P

Jacques Mareau TSTA-O

Gunter Mohr TSTA-O

Veronique Guelfucci TSTA-E

Peter Rudolph TSTA-C