SYLWETKI PRELEGENTÓW

Lidia Cierpiałkowska

Prof. dr hab., Polska

prof. zwycz. z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM i studiów podyplomowych Specjalizacja w zakresie Psychologii Klinicznej. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest autorką przeszło 130 prac, w tym znaczących dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografii i podręczników. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na wyjaśnieniu uwarunkowań efektywności terapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, opisaniu ścieżek rozwoju osób pochodzących z rodzin alkoholowych oraz wyjaśnieniu patomechanizmów kształtowania się zaburzeń osobowości borderline w kontekście teorii relacji z obiektem.


Dominique Dye

TSTA-P, Francja

Psychoterapeutka, nauczycielka i superwizor certyfikowana w nurcie Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Psychoterapii (TSTA-P). Legitymuje się europejskim certyfikatem psychoterapii (CEP), kształciła się w obszarze teorii i praktyki reichiańskiej i neoreichiańskiej. Założyła i od 15 lat kieruje CAFATem tj. szkołą Analizy Transakcyjnej we Francji. Swoją praktykę indywidualną i grupową prowadzi w Massiac (Francja). Uczy i superwizuje praktyków, nauczycieli i przyszłych nauczycieli i superizorów w AT w dziedzinie psychoterapii. Superwizuje również praktyków w obszarze counsellingu.  Naucza w Bordeaux, Tuluzie i Paryżu. Jej zamiłowanie do wymian międzykulturowych sprawiło że przez 8 lat uczyła w Maroku (Kasablanka) w szkole coachingu oraz w Polsce. W Poznaniu (naucza na poziom CTA w psychoterapii, obecnie na poziomie TSTA).


Jarosław Jagieła

Prof. dr hab., Polska

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie. Kieruje Zakładem Psychoprofilaktyki oraz Zespołem Badawczym Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Kierownik Katedry Psychopedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” oraz „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Przez wiele lat pracował w charakterze psychoterapeuty w placówkach służby zdrowia. Jest autorem lub redaktorem siedemnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Promotor kilku prac doktorskich z zakresu edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Interesuje się historią najnowszą.


Sylvie Monin

PTSTA-C, Szwajcaria

PTSTA w dziedzinie Counselingu, posiada także uprawnienia w dziedzinie psychospołecznej (Swiss Federal Diploma of Counsellor). Prowadzi prywatną praktykę w Genewie, pracując zarówno z klientami indywidualnymi jak i z grupami. Jest partnerem oraz członkiem grupy uczącej oraz superwizującej w TA-Center Geneva, gdzie jest odpowiedzialna za counseling. Jest autorką artykułów z zakresu Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Counselingu, była również gościnnie redaktorką jednego z wydań (luty 2013) Transactional Analysis Journal poświęconego właśnie tej dziedzinie. Obecnie pełni rolę współredaktora tego pisma. Przez 8 ostatnich lat Sylvie była jedną z dwóch szwajcarskich delegatek do Rady EATA, z czego 6 lat jako Vice-Przewodnicząca.


 Sari Van Poelje

TSTA-O, Holandia

Międzynarodowy doradca, executive coach oraz trener. Posiada 33 lata doświadczenia w coachingu i doradztwie dla menadżerów i kadry zarządzającej w firmach o międzynarodowym zasięgu takich jak: IFF, BMW, Claas, Carmeuse, ING, Prezi I GE. Była również zatrudniona, jako menadżer wyższego szczebla w korporacjach, w tym w: KLM, EMI Music, ASML oraz Shell. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym w INTACT, międzynarodowej firmie zajmującej się szkoleniami, coachingiem i doradztwem. Firma posiada biura w Budapeszcie i Geteborgu oraz sieć biur partnerskich w Antwerpii, Mediolanie, Lyonie oraz Paryżu. W swojej ofercie posiada executive coaching, konsultacje dla kadry zarządzającej oraz programy szkoleniowe dla coachów, konsultantów i liderów. Jej pasją jest wdrażanie innowacji oraz zwinności w biznesie oraz wspieranie klientów w pozytywnym rozwijaniu ich zawodowego życia.


Pete Shotton

TSTA-E i P, Wielka Brytania

TSTA w dziedzinach Edukacji i Psychoterapii. Psychoterapeuta, trener, superwizor oraz konsultant edukacyjny pracujący w północnej części Anglii. W swoich zainteresowaniach koncentruje się przede wszystkim na społecznych i politycznych skutkach  bycia analitykiem transakcyjnym, psychoterapeutą oraz nauczycielem. Publikował m. in. w : “Dorosły jest Rodzicem dla Dziecka” ( pod red. Tudor 2008) oraz “Edukacyjna Analiza Transakcyjna” (pod red. Barrow and T. Newton 2015), jak i w Transactional Analysis Journal.

(TSTA-P i E Pete Shotton z powodów zdrowotnych zmuszony był odwołać swój przyjazd na II Międzynarodową Konferencję AT.)


Lynda Tongue

TSTA-O, Wielka Brytania

TSTA w dziedzinie Organizacji. Trenerka i coach dla kadry zarządzającej z ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Zajmuje się kontraktami wielostronnymi na wszystkich poziomach organizacji, pracując zarówno z grupami jak i jednostkami, uwzględniając ich miejsce w całym systemie. Uczy swoich klientów koncepcji i modeli Analizy Transakcyjnej, wpierając dzięki temu rozwój ich autorytetu, usprawniając komunikację, pomagając budować satysfakcjonujące relacje, co pozwala im podejmować pozytywne decyzje, rozwijać się i wzrastać. Prowadzała warsztaty w wielu krajach w Europie, w tym w Polsce. Jest zastępcą Dyrektora Programowego w programie MSc  w zakresie Rozwoju Zawodowego akredytowanym przez Uniwersyt w Middlesex. Założycielka ICTAQ (Międzynarodowe Centrum Kwalifikacji w AT). Prowadzi grupę trenerską, ucząc I superwizując trenerów starających się m.in. o uzyskanie tytułu CTA. Założycielka i właścicielka Triangle Partnership oraz Triangle TA Group.


Yves Verdier

TSTA – P, Francja

Początkowo pracował przez 15 lat jako lekarz ogólny. Od 1984 roku prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w nurcie Analizy Transakcyjnej. W swojej pracy integruje pracę z żałobą, przywiązaniem i teorie neoreichiańskie (praca z ciałem). Nauczyciel i superwizor w Analizie Transakcyjej (TSTA) w dziedzinie Psychoterapii. Prowadzi zajęcia z zakresu relacji międzyludzkich w sektorze zdrowia, opieki społecznej i sądownictwa (lekarze, pielęgniarki, pracownicy społeczni, osoby zajmujące się ochroną prawną młodocianych). Legitymuje się również certyfikatem z seksuologii.