Uczestnictwo czynne

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Wystąpienia mogą dotyczyć wszystkich dziedzin zastosowania Analizy Transakcyjnej: Psychoterapii, Organizacji, Edukacji i Poradnictwie.

Konferencja odbędzie się 22-23 września 2018 r. w Poznaniu.

UWAGA! Zmiana terminu wysyłania zgłoszenia uczestnictwa czynnego w konferencji, rejestracji można dokonać do 20.08.2018r. wysyłając zgłoszenie przez formularz zamieszczony poniżej. 

Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników) oraz Formularza zgłoszenia wystąpienia.

Opłata konferencyjna:

 • Zapis i wpłata do 30.04.2018 r. koszt 350 zł*
 • Zapis i wpłata od 01.05.2018 r. koszt 400 zł*
  * Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana.

Do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@ptat.pl

W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem) następuje wykreślenie z listy uczestników.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej
55 1140 2004 0000 3602 7726 7274
podając w tytule przelewu: imię i nazwisko, II Konferencja Analizy Transakcyjnej. 

Opłata konferencyjna obejmuje:
→ możliwość czynnego uczestnictwa w konferencji,
→ wstęp na wszystkie wykłady, dyskusję panelową, stoiska dla firm,
→ wstęp na warsztaty. W razie warsztatów odbywających się równolegle – do wyboru. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona ze względu na wielkość sal – maksymalna liczba uczestników to 20 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
→ materiały konferencyjne,
→ poczęstunek w przerwach kawowych i obiadowych,
→ zaświadczenie udziału w konferencji,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z Kontraktem konferencyjnym.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Rodzaj uczestnictwa (wymagane)
czynne (wykład, warsztat)bierne (słuchacz)

Czy wyraża Pan/Pani chęć udziału w uroczstym bankiecie? (OPŁATA DODATKOWA: 90 zł) (wymagane)
TakNie

Treść wiadomości / Dane do faktury

Klauzula informacyjna:
- administratorem Pani/Pana danych jest: Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej z siedzibą w Poznaniu,
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zgodnie z rozporządzeniem RODO,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego rozliczenia Konferencji,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są warunkiem zawarcia umowy (możliwości wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej),

Kwalifikacja wystąpienia na konferencji:

 1. Wypełnienie Formularza zgłoszenia wystąpienia do dnia 15.07.2018 r.
 2. Zakwalifikowanie przez komitet merytoryczny konferencji Państwa abstraktu. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 3. O aktywnym udziale w konferencji decyduje również kolejność zgłoszeń.
  3.A. Uczestnictwo czynne jest uznane gdy osoba wyśle abstrakt i zostanie on pozytywnie oceniony przez komisję merytoryczną. Komisja merytoryczna ocenia tekst w ciągu 7 dni i daje odpowiedź.
  Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako czynny i nie prześle abstraktu, jej udział w konferencji zostanie przyjęty jako bierny.
  3.B. Oprócz pozytywnej oceny abstraktu warunkiem zarezerwowania czasu na czynne uczestnictwo w konferencji jest również potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny zdecydował się na następujące wytyczne dotyczące wystąpień na naszej konferencji:

 1. Wystąpienia mogą mieć formę wykładu lub warsztatu.
 2. Referat może trwać 20 minut. Referaty będą zestawiane po 4 w jednym bloku.
 3. Warsztaty trwają 90 minut.

Sposób opisywania prezentacji i materiałów oraz prezentowania osoby prowadzącej:

4.A. Prosimy aby na stronie tytułowej prezentacji i materiałów wpisać dziedzinę zastosowania analizy transakcyjnej (psychoterapia, organizacja, edukacja i/lub poradnictwo).
4.B. Prosimy, aby podali Państwo następujące dane w prezentacjach i materiałach:

 • Imię i nazwisko
 • Obszar zastosowania AT
 • Tytuł naukowy/zawodowy
 • Miejscowość
 • UWAGA: Prosimy nie wpisywać w prezentacjach oraz materiałach dla uczestników nazw firm, które Państwo prowadzicie, bądź reprezentujecie.
 1. Materiały dla uczestników warsztatów przygotowują osoby prowadzące, co oznacza, że komitet organizacyjny nie przewiduje drukowania materiałów.
 2. Jeśli zostaną używane koncepcje, które są opisane przez określonych autorów to prosimy o umieszczenie ich w literaturze (w tekście i w bibliografii) np.: “kiedy klient daje określone znaki rozpoznania … (Steiner, 1974)”. Wpis w  bibliografii: Steiner, S. (1974). Scripts people live. New York: Grove Press.

Formularz zgłoszenia wystąpienia

Imię i nazwisko autora (wymagane)

Obszar zastosowania AT (wymagane)
PsychoterapiaOrganizacjaEdukacjaPoradnictwo (Counselling)

Miejscowość (wymagane)

Email (wymagane)

Numer telefonu

Tytuł naukowy/zawodowy

Tytuł wystąpienia

Rodzaj wystąpienia
WykładWarsztat

Długość wystąpienia
20 minut90 minut

Abstrakt wystąpienia (max.250 słów) - UWAGA: prosimy o zaznajomienie sią z Zasadami pisania abstraktów - PONIŻEJ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej.

Klauzula informacyjna:
- administratorem Pani/Pana danych jest: Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej z siedzibą w Poznaniu,
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zgodnie z rozporządzeniem RODO,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego rozliczenia Konferencji,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody są warunkiem zawarcia umowy (możliwości wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej),

Przypominamy, że ze względu na kodeks etyczny i deontologiczny EATA informacja o prelegencie obejmuje imię i nazwisko, miasto, stopień w AT oraz tytuł naukowy uzyskany w obszarze praktyki zawodowej (można użyć nazwy uniwersytetu) lub w instytucji nie wymieniając jej nazwy (aby nie reklamować organizacji). Prosimy również aby w wystąpieniach nie używać nazwy firm.

REFERAT (20 MIN): 

Streszczenie wystąpienia może mieć charakter rozważań teoretycznych lub raportu z badań empirycznych. Powinno zawierać syntetyczne, jasne i wyczerpujące treść.

 1. Zawartość streszczenia wystąpienia teoretycznego powinna zawierać:
 • Prezentacja głównego pytania badawczego lub tez.
 • Zakres teoretyczny do którego odwołuje się wystąpienie.
 • Wnioski przedstawione w formie najważniejszych twierdzeń, będących rezultatem rozważań.
 • Streszczenie powinno być zrozumiałe
 • Maksymalna długość streszczenia to 250 słów.
 1. Zawartość streszczenia wystąpienia empirycznego zawierać powinno:
 • Założenia czyli prezentacji głównego pytania badawczego.
 • Opis metodologii tj.: hipotezy badawcze, osoby badane (ich liczba, wiek, płeć, inne istotne dane), sposób zbierania danych, procedura, pełne nazwy stosowanych metod
 • Prezentacji najważniejszych wyników badań i wniosków
 • Streszczenie powinno być zrozumiałe
 • Maksymalna długość streszczenia to 250 słów.

Streszczenie nie powinno zawierać:

 • szczegółów o drugorzędnym znaczeniu oraz nie może być pisane w pierwszej osobie
 • skrótów oraz terminów niebędących w powszechnym obiegu
 • liczby pisanych słownie z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie
 • odsyłaczy do elementów pracy lub jej części, wykresów, tabel itp.

WARSZTAT (90 MIN)

Zawartość opisu warsztatu powinna zawierać:

 • Zakres teoretyczny do którego odwołuje się wystąpienie.
 • Założenia prezentacja głównych tez
 • Cele warsztatu
 • Maksymalna długość opisu to 250 słów.

Przygotowanie opisu warsztatu nie powinno zawierać:

 • skrótów oraz terminów niebędących w powszechnym obiegu
 • szczegółów o drugorzędnym znaczeniu
 • liczby pisanych słownie z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie
 • odsyłaczy do elementów pracy lub jej części, wykresów, tabel itp.

Komisja merytoryczna może przesłać prośbę o poprawienie abstraktu oraz sama może dokonać zmian.