Kontrakt konferencyjny z uczestnikiem III Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej

Zależy nam, aby w ramach III Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej, zwanej dalej Konferencją, pozostać w zgodzie z założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.

 1. Osoba, która zakupi bilet zyskuje status Uczestnika Konferencji.
 2. Aby dokonać zakupu biletu konieczne jest:
  • przejście do strony Sklepu internetowego – BILETY
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i regulaminu zakupu biletu oraz
  • uiszczenie adekwatnej opłaty. 

opłaty można dokonać na 2 sposoby:

  • Poprzez przelew bankowy na konto PTAT. Przy wyborze tej formy płatności Organizator prosi o dokonanie przelewu w ciągu 7 dni od zakupu biletu
  • Szybką płatnością poprzez serwis Tpay
 1. W zależności od daty zakupu biletu Organizator ustalił następujące ceny biletów:

Bilety opłacone do dnia 30.04.2020 mają cenę promocyjną:

Członek stowarzyszenia PTAT  Osoby nie będące członkami PTAT Studenci
300 350 250

Bilety opłacone po dniu 30.04.2020 mają cenę zwykłą:

Członek stowarzyszenia PTAT  Osoby nie będące członkami PTAT Studenci
400 450 350
 1. Uczestnik kupując bilet na Konferencję otrzymuje możliwość:
 • wstępu na wszystkie wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty jakie wybierze, zgodnie z procedurą rejestracji,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch pierwszego i drugiego dnia,
 • zaświadczenie udziału w III Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.
 1. Zapisy na warsztaty będą możliwe przez stronę www Konferencji od dnia 01.09.2020
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, którzy z przyczyn losowych nie dotrą na Konferencję. W takiej sytuacji Organizator jest zobowiązany umożliwić Uczestnikowi udział w innych wykładach, warsztatach czy prelekcjach odbywających się w ramach Konferencji.
 3. Zasady zwrotu biletów szczegółowo określa regulamin zakupów i zwrotów.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji określa szczegółowo Polityka Prywatności.

Kup bilet