Kontrakt konferencyjny

Kontrakt II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej

Zależy nam, aby w ramach II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie z  założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.

KONTRAKT DLA SŁUCHACZY – uczestników biernych:

Po stronie słuchacza/uczestnika biernego:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do dnia Konferencji lub do wyczerpania miejsc,
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej: 
  • Zapis i wpłata do 30.04.2018 r. koszt wynosi 350 zł*
  • Zapis i wpłata od 01.05.2018 r. koszt wynosi 400 zł*

* Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników),

 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl ,
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników,
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana,

Po stronie Organizatora – PTAT:

W ramach opłaty konferencyjnej gwarantuje:

 • wstęp na wszystkie wykłady, warsztaty (w razie warsztatów odbywających się równolegle – do wyboru), dyskusję panelową, stoiska dla firm i praktyków AT,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek w przerwach kawowych i obiadowych,
 • zaświadczenie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej,

KONTRAKT DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH:

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego w II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej można dokonać do 15 lipca 2018 lub do wyczerpania miejsc za pośrednictwem Formularza zgłoszenia wystąpienia,
 • Pełny zapis uczestnictwa biernego i czynnego w konferencji następuje po uiszczeniu opłaty konferencyjnej:
  • Zapis i wpłata do 30.04.2018 r. koszt wynosi: 350 zł*,
  • Zapis i wpłata od 01.05.2018 r. koszy wynosi: 400 zł*,

*Członkowie Polskich afiliowanych w EATA towarzystw (PTAT, PITAT) – zniżka 50 zł, której należy dokonać do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników) oraz Formularza zgłoszenia wystąpienia.

 • Również do 7 dni (wraz z weekendem) od daty wypełnienia formularza należy dostarczyć potwierdzenie przelewu na adres: sekretariat@konferencjaat.pl ,
 • W przypadku nie dokonania opłaty konferencyjnej do 7 dni (wraz z weekendem)  następuje wykreślenie z listy uczestników, 
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana,

Kwalifikacja wystąpienia na II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej:

 1. Wypełnienie Formularza zgłoszenia wystąpienia do dnia 15.07.2018 r.,
 2. Zakwalifikowanie przez komitet merytoryczny II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej Państwa abstraktu. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 3. O aktywnym udziale w konferencji decyduje również kolejność zgłoszeń.

a.) Uczestnictwo czynne jest uznane gdy osoba wyśle abstrakt i zostanie on pozytywnie oceniony przez komisję merytoryczną. Komisja merytoryczna ocenia tekst w ciągu 7 dni i daje odpowiedź.

b.) Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako czynny i nie prześle abstraktu, jej udział w konferencji zostanie przyjęty jako bierny.

c.) Oprócz pozytywnej oceny abstraktu warunkiem zarezerwowania czasu na czynne uczestnictwo w konferencji jest również potwierdzenie opłaty konferencyjnej.

Po stronie Organizatora – PTAT:

 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji wystąpień pod względem spełniania wytycznych Komitety Organizacyjnego.

Komitet Organizacyjny zdecydował się na następujące wytyczne dotyczące wystąpień, materiałów i abstraktów na naszej konferencji:

 1. Można wybrać wystąpienie trwające 20 minut lub 90 minut,
 2. Wystąpienia 20 minutowe będą zestawiane po 3 w jednym bloku,
 3. Wystąpienie mogą mieć formę wykładu lub warsztatu,
 4. Sposób opisywania prezentacji i materiałów oraz prezentowania osoby prowadzącej:

a.) Prosimy aby na stronie tytułowej prezentacji i materiałów wpisać dziedzinę zastosowania analizy transakcyjnej (psychoterapia, organizacja, edukacja i/lub poradnictwo).

b.) Prosimy, aby podali Państwo następujące dane w prezentacjach i materiałach:

 • Imię i nazwisko,
 • Dziedzina zastosowania AT,
 • Tytuł naukowy/zawodowy,
 • Miejscowość,
 • UWAGA: Prosimy nie wpisywać w prezentacjach oraz materiałach dla uczestników nazw firm, które Państwo prowadzicie, bądź reprezentujecie,
 • Jeśli zostaną używane koncepcje, które są opisane przez określonych autorów to prosimy o umieszczenie ich w literaturze (w tekście i w bibliografii) np.: “kiedy klient daje określone znaki rozpoznania … (Steiner, 1974)”. Wpis w  bibliografii: Steiner, S. (1974). Scripts people live. New York: Grove Press.
 1. Materiały dla uczestników warsztatów przygotowują osoby prowadzące, co oznacza, że komitet organizacyjny nie przewiduje drukowania materiałów.

KONTRAKT DLA FIRM 

Stoiska wystawców i możliwość zamieszczenia ulotek są adresowane do firm, których główna działalność jest spójna z głównym celem II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej i PTAT, tj. promowaniem analizy transakcyjnej: przybliżaniem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności praktycznych, prezentowaniem możliwych zastosowań AT w różnych obszarach praktyki.

Ze strony firm  chcących zareklamować swoją ofertę:

 1. Można zamieścić ulotkę w materiałach konferencyjnych. Adres dostarczenia ulotek zostanie podany po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłaty. Koszt tego typu reklamy to 500 zł, 
 1. Można również ustawić stoisko wystawcy w holu konferencyjnym z produktami i/lub ulotkami i/lub banerami,

Koszt: 1000 zł – obejmuje przestrzeń fizyczną, stolik, krzesło + baner – umieszczony za stolikiem lub na stoliku, o max wymiarach 2m (wysokość) x 1 m (szerokość).

Konieczne jest wypełnienia Formularza zgłoszenia firmy.

Dodatkową możliwością wsparcia finansowego konferencji jest CEGIEŁKA – dowolna kwota, w zamian za imienne podziękowania w materiałach konferencyjnych.  Zgłoszenia: sekretariat@konferencjaat.pl Tytuł mail: CEGIEŁKA

Ze strony Organizatora – PTAT:

 • Zapewnienie przestrzeni materialnej na stoisko wystawcy i/lub zamieszczenie ulotki w materiałach konferencyjnych po zawarciu umowy i zrealizowaniu opłat,
 • Umieszczenie imiennych podziękowań w materiałach dla osób wspierających Konferencję w formie CEGIEŁKI,