Kontrakt konferencyjny z uczestnikiem V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej

Zależy nam, aby w ramach V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej, zwanej dalej Konferencją, pozostać w zgodzie z założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.

1. Osoba, która zakupi bilet zyskuje status Uczestnika Konferencji

2. Aby dokonać zakupu biletu konieczne jest:

  • przejście do strony Sklepu internetowego – BILETY
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i regulaminu zakupu biletu oraz
  • uiszczenie adekwatnej opłaty.

3. Opłaty można dokonać na 2 sposoby:

  • Poprzez przelew bankowy na konto PTAT. Przy wyborze tej formy płatności Organizator prosi o dokonanie przelewu w ciągu 7 dni od zakupu biletu
  • Szybką płatnością poprzez serwis Tpay

W zależności od daty zakupu biletu Organizator ustalił następujące ceny biletów:

Bilety opłacone do dnia 30.06.2024 mają cenę promocyjną:

Członek stowarzyszenia PTAT Osoby nie będące członkami PTAT Studenci
800 900  

Bilety opłacone po dniu 30.06.2024 mają cenę zwykłą:

Członek stowarzyszenia PTAT Osoby nie będące członkami PTAT Studenci
900 1000  

Opłata rezerwacyjna: 

 • Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsca wpłacając 300 zł opłaty rezerwacyjnej, poprzez zakup dedykowanego biletu. 
 • Kwota rezerwacji miejsca wlicza się do ceny biletu. 
 • Dokonanie opłaty rezerwacyjnej przedłuża cenę promocyjną do 31.07.2024 włącznie.  Od 01.08.2024 uczestnik zachowuje rezerwację miejsca, ale obowiązuje go cena zwykła. 
 • W przypadku niewykupienia pełnego biletu do 01.09 po dokonaniu rezerwacji miejsca, opłata rezerwacyjna w wysokości 300 zł nie podlega zwrotowi. 

4. Uczestnik kupując bilet na Konferencję otrzymuje możliwość:

 • wstępu na wszystkie wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty jakie wybierze, zgodnie z procedurą rejestracji,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch pierwszego i drugiego dnia,
 • zaświadczenie udziału w III Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.

5. Zapisy na warsztaty będą możliwe przez stronę www Konferencji: niebawem podamy szczegóły

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, którzy z przyczyn losowych nie dotrą na Konferencję. W takiej sytuacji Organizator jest zobowiązany umożliwić Uczestnikowi udział w innych wykładach, warsztatach czy prelekcjach odbywających się w ramach Konferencji.

7. Zasady zwrotu biletów szczegółowo określa regulamin zakupów i zwrotów.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji określa szczegółowo Polityka Prywatności.