Zgłoszenia i opłaty

Zależy nam, aby w ramach III Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie z  założeniami etycznymi i celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

W związku z tym proponujemy zawarcie Kontraktu konferencyjnego, uwspólniającego cele Organizatora – PTAT, Uczestników i Firm, określającego ramy i zasady dotyczące uczestnictwa w III Konferencji Analizy Transakcyjnej.

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie, zachęcamy do zapoznania się z treścią Kontraktu konferencyjnego. Kontrakty można znaleźć tutaj: